Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải

Địa điểm: Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Chủ đầu tư:
Phạm vi công việc:
Năm xây dựng: