Nhà ở chuyên gia công ty Mỹ Phong

Tiểu Cần - Trà Vinh

Chủ đầu tư: Công ty giày da Mỹ Phong Tiểu Cần
Phạm vi công việc: Nhà ở chuyên da, hạ tầng, đường nội bộ, văn phòng & các hạng mục khác…
Năm xây dựng: