Trạm trộn bê tông Phú Thành - Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3