Danh sách dự án thi công xây dựng

San lấp mặt bằng

Một số công trình mà công ty Phú Thành đã san lấp mặt bằng: 1.Cty TNHH giày da Mỹ Phong 2.San lấp mặt bằng Trường Cao đẳng cộng đồng Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang.

HĐ Công ty Mỹ Phong Trà Cú

Hợp đồng xây dựng phân xưởng của công ty TNHH Mỹ Phong tại huyện Trà Cú với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng

HĐ Công ty Mỹ Phong Tiểu Cần

Hợp đồng xây dựng phân xưởng của công ty TNHH Mỹ Phong tại huyện Tiểu Cần với tổng vốn đầu tư hơn 97 tỷ đồng