Hợp đồng thi công xây dựng công trình

Dự án hạ tầng đường giao thông

Xây dưng mới cơ sở hạ tầng giao thông, san lắp mặt bằng

Dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp

Dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp vốn ngân sách nhà nước và vốn tư nhân

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh

Xây dựng văn phòng, hạ tầng & các hạng mục khác

Dự án giày da Mỹ Phong

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Giày Da Mỹ Phong Nguồn vốn: 100% Đài Loan