HĐ Công ty Mỹ Phong Tiểu Cần

Hợp đồng xây dựng phân xưởng của công ty TNHH Mỹ Phong tại huyện Tiểu Cần với tổng vốn đầu tư hơn 97 tỷ đồng.

Xem file hợp đồng