HĐ Công ty Mỹ Phong Trà Cú

Hợp đồng xây dựng phân xưởng của công ty TNHH Mỹ Phong tại huyện Trà Cú với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Xem file hợp đồng