Mỹ Phong Tiểu Cần

Địa điểm: Ấp Tân Đại, Xã Hiếu Tử, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH giày da Mỹ Phong
Phạm vi công việc: Xây dựng nhà xưởng nhà kho, hạ tầng, đường nội bộ, văn phòng & các hạng mục khác…
Năm xây dựng: